Labsiad

  • [protected email address]

emre

Değerli üyelerimiz, potansiyel üyelerimiz ve çok kıymetli iş ortaklarımız, Türkiye’mizin Bilim’e, Ar-Ge’ye , yüksek teknoloji ile donatılan sanayi ve kaliteli üretim anlayışı ile inovatif, fark yaratacak ürünler üretmeye bağlı tüm kalite kontrol süreçlerinde insana, gelecek nesillerimize daha yeşil bir dünya bırakmak, yaşam kalitesini arttırmak için, ilerlemeye, gelişmeye, sürdürülebilir ortamlar yaratmaya fayda sağlayacak bakış açısının en değerli aşamasıdır Laboratuvarlar.

Bu bakış açısı ile Türkiye’nin İlk ve Tek Laboratuvar Ürünleri, Teknolojileri Sanayicileri İş İnsanları Derneği ( LABSİAD ) değer yaratma çabası içerisinde sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarını bir araya getirmektedir. Laboratuvar ürünleri, cihazları, teknolojileri geliştiren; üreticileri, ithalatçıları, satıcıları, servis sağlayıcıları, sektörle ilgili yayın, Ar-Ge ve kalibrasyon yapan üyelerinin kamu ve özel kesimde karşılaştığı sorunların hukuki, iktisadi ve sosyal yönleriyle araştırılıp, çözmek amacı ile gönüllülük prensibi üzerine 2015 yılında kurulmuştur.

İnsan hayatını kolaylaştıracak, sürdürülebilir, zararsız, olumsuzluklardan uzak daha yeşil bir dünya için inovatif düşüncelerin konuşulacağı, ülkemizin ileri teknolojilere daha hızlı adapte olmasını sağlayacağı, Ar-Ge faaliyetlerinin üretim ile en optimum şekilde bağlantı halinde olabileceği amacıyla, kar amacı gütmeyen derneğimizin çatısı altında, doğru organizasyon yapıları ile birleştirici rol oynayıp birlikte büyüyecek ve iş insanlarımız bir araya gelmeye devam edecektir.

Değer yaratabilmek ve birlikte kuvvetlenmek hedefiyle çıktığımız bu yolculukta, LABSİAD Yönetim Kurulu’nun , üyelerimizin ve paydaşlarımızın iş birliği içerisinde sürekli olarak düzenli yönetim kurulu toplantılarında belirlenen iş planları çerçevesinde bir araya geldiğini belirtmek isterim. Aylık, yıllık, kısa vadeli ve uzun vadeli iş planlarını, gönüllülük esasıyla şeffaf ve ölçülebilir bir ortamda başta ülkemiz, milletimiz, sektörümüz, üyelerimiz ve paydaşlarımız için hayata geçirmekteyiz.

Yönetim kurulu toplantılarına üyelerimizin, paydaşlarımızın katılımları ve geri bildirimleri çok değerlidir. Toplantılarımıza daha fazla katılım sağlanmasıyla elde edeceğimiz birliktelik ruhunu, derneğimiz faaliyetlerine yön vermek üzere artarak devam etmesini ve şeffaf ilkelerle , LABSİAD misyon, vizyon , değerlerine bağlı kalarak gönülden, şevkle , heyecanla çalışacağımız, emek vereceğimiz başarı dolu günlere şahit olmayı dilerim.

Saygılarımızla,

Emre Ali Bağış

LABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

 
3WTURK CMS v8.3.1